Nu överskreds gränsen 10 st. ärtvecklare i någondera fällan både i västra och i östra Nyland, – bekämpning är dock inte mera aktuell!

Vid avläsningen av mängden ärtvecklare överskreds på torsdagen gränsen 10 st. i den ena fällan både i västra  och östra Nyland. Ärterna har dock utvecklats så långt att bekämpning inte mera är aktuell!

Observationen av ärtvecklare avslutas härmed.

Denna sida är uppdaterad den 23.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL