Nu utlovas torrt och varmt väder vilket gör att problemen med svår/ogenomtränglig skorpa ökar markant. Gå ut och kolla läget senast nu om inte grödorna redan kommit upp!

På områden där det fallit rikliga regn på sådda men inte ännu uppkomna fält har det, speciellt på plana lerjordar, bildats en hård, tät och näst intill ogenomtränglig skorpa som mycket effektivt bromsar/hindrar grödornas uppkomst.

Dessutom har tillväxten och drivkraften i plantorna varit otroligt långsam pga. det svala vädret, – grödor som såtts vid morsdagen, alltså för två veckor sedan, stretar på många håll på ännu under markytan.

Gå ut i fälten beväpnad med ett tillräckligt stadigt verktyg för att effektivt kunna bryta upp och kolla in hur hård och tjock skorpa just dina fält drabbats av. På mullrikare marker kan grödorna klara sig men på bara mullhaltiga leror har de rikliga regnen slammat till ytan svårt. På de värst drabbade fälten når skorpan lika djupt ned som man harvat!

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del uppkomna blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen eftersom plantorna då mycket snart tappar de sista krafterna! 

Grödor s.s. oljeväxter, bönor och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält som inte ännu kommit upp bör prövas att utföras med mildare verktyg s.s. vält.

TVEKA INTE med att bryta en uppkomsthindrande skorpa!

V.g. se inslagen från den 18.5.2020

 

Denna sida är uppdaterad den 25.5.2020 av Jan Grönholm, NSL