Nu verkar ärtvecklarna tända till på feromonfällornas dofter!

Vid avläsningen i västra Nyland på måndagen hade det kritiska antalet ärtvecklare nu tredje gången i rad överstigits i den ena fällan då antalet där uppgick till hela 49 st!! Också i östra Nyland överskreds antalet ärtvecklare gränsen på 10 st på tisdagen i båda fällorna då antalet vecklare uppgick till 24 och 23 st!

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende av temperaturen,  efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning, med pyretroider, bör i allmänhet ske i slutet av blomningen. I flertalet fält som sått i ”normal” tid infaller detta från denna veckas slut till nästa veckas början.

 

Denna sida är uppdaterad den 5.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL