Ny, hotande skadegörare trivs i sommarhettan!

Under den senaste veckan har man lokalt drabbats av även stora skador av gammaflyets larv. Hittills har larven på Sällskapets område påträffats främst i östra Nyland där den på vissa platser gjort stor skada i oljeväxter och bondbönor. Man har påträffat larven också i västra Nyland men hittills har skadorna här varit begränsade.

 

Det vuxna gammaflyet är en rätt stor, t.om. 3-4 cm bred, brunspräcklig fjäril med små y-teckningar på vardera vingen, – därifrån kommer namnet ”gamma” eftersom y är gamma på grekiska. Den kan inte övervintra i Finland men förs hit av sydliga vindar.

 

Tidigare år har svårare skador av gammaflyets larv varit sällsynta i Finland men eftersom det är fråga om en rätt stor larv (grönfärgad med ljusare längsgående ränder) , t.om. 4-5 cm lång, äter den mycket och kan vid massförekomst förorsaka stor skada på kort tid!

 

Den äter främst bondböna, ärter, oljeväxter, kummin, sockerbetor och potatis.

 

Larven kan bekämpas med pyretroider och i år har man beviljat undantagslov för bekämpning av gammaflyets larv på bondbönor och kummin under insåddsåret med Kestac och Turex 50 WP. Inga bekämpningströsklar finns och rent tekniskt kan det vara svårt att nå larverna t.ex. i välväxta bondbönefält, – högre vattenmängd kan förbättra effekten.

 

Granska nu fält med ovan nämnda grödor regelbundet för risken finns för svåra skador. OBS!! Kom dock ihåg att kemisk bekämpning INTE är tillåten i EFA-fält!!

 

I oljeväxtfält kan ätskador uppstå också av kålmalens larv, – titta under bladen för dessa larver är klart mindre och kan också hittas hängande i sin spunna tråd. De har också börjat förpuppa sig och är då skyddade mot bekämpningsmedel.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 25.7. 2018 av Jan Grönholm, NSL