Nya datum att komma ihåg igen i år!

I och med att vi 2015 gått över till nya stödsystem med nya alternativ innebär detta att vi också i år måste vara uppmärksamma på att fylla reglerna för vissa nya datum!

Trädesåkrar får avslutas kemiskt eller mekaniskt den 1.9. även om höstsäd inte sås. Om höstsäd eller valla sås ännu i höst har man fått avsluta redan fr.o.m. den 15.7.

Observera att bevarande av EFA-areal upphör först den 15.8. så det gäller att inte håsa ut, – tidigast fr.o.m. den 16.8. får de användas till jordbruksändamål! Se dock till att du planerar tillräckligt med EFA-areal till nästa år eftersom grönträdor som sätt som EFA-areal skall vara etablerad redan den 1.1.2017!

Gröngödslingsvall som skall besås med vårgrödor får avslutas kemiskt fr.o.m. den 1.9. men får bearbetas först från den 1.10!

Naturvårdsåkrar som är fleråriga vallar skall slås vartannat år och  skörden får bärgas.

Fånggrödor får avslutas kemiskt fr.o.m. den 15.9. men de får bearbetas eller sås först från den 1.10!

Skyddszoner och mångåriga miljövallar skall slås en gång under växtperioden och skörden skall bärgas.

Saneringsgrödor får bearbetas in i marken tidigast två månader efter sådd men de får inte avslutas kemiskt!

Vilt- och landskapsåkrar får först avslutas och sås om följande vår.

 

Denna sida är uppdaterad den 10.8.2016 av Jan Grönholm, NSL