Nya falltalsresultat från östra Nyland

Följande resultat erhölls vid falltalsprovtagningen i östra Nyland erhölls den 3.9.

Sorten Jaarli, sådd den 14.5., hade följande värden:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

3.9.                                                           ca 15%                                283

30.8.                                                         < 20%                                 260

För sorten Sibelius, sådd den 4.6., hade följande värden:

Datum för provtagning                          Fukthalt                             Falltal

3.9.                                                           ca 15%                                241

30.8.                                                         < 20%                                 238

Falltalen hade hållits sgs. oförändrade sedan den senaste provtagningen.

Analyserna av proven har gjorts vid NSL:s spannmålslaboratorium i Västankvarn av Lantbrukssällskapets personal som där också betjänar allmänheten med analyser, – snabbt och till konkurrenskraftiga priser!

Denna sida är uppdaterad den 6.9. 2021 av Jan Grönholm, NSL