Nya skärpta direktiv för beaktandet av våren 2015:s P-gödsling om grödan inte skördas!

Eftersom skördetvånget avskaffats i det nya stödsystemet har man också ändrat på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2015 på ett oskördat fält skall beaktas vid gödslingen av 2016-års grödor! Nu skall i så fall den givna P-gödslingen beaktas fullt ut!

 

Denna sida är uppdaterad den 9.9.2015 av Jan Grönholm, NSL