Nyanställningar på Sällskapet

Från och med april hyr NSL ett kontorsutrymme i Borgå med adressen Fredsgatan 26. Där jobbar våra nyanställda, agrolog Estelle Hildén-Lindberg och AFM Annika Nystén med bokföring och skatterådgivning främst för lantbrukare. Verksamheten rullar på som förut under Bokföringssällskapet i Finland Ab. För tidigare kunder fortsätter verksamheten som förut med det tillägget att det nu finns en närmare koppling till ekonomisk rådgivning och juridiska tjänster.

Vi har också anställt agrolog YH Anders Wiksten från Borgå som växtodlingsrådgivare till i första hand östra Nyland. Eftersom Anders har ett stort kunnande inom precionsodling förväntar vi emellertid att han kommer att anlitas på ett betydligt större område!

Vi hälsar Estelle, Annika och Anders varmt välkomna till ”Gott Sällskap”!

Estelle Hildén-Lindberg
Annika Nystén
Anders Wiksten