Nytt undantagstillstånd från Tukes beviljat för användande av Neonikotinoider som bet-ningsmedel för våroljeväxter våren 2015!

Tukes har alltså gett ett nytt undantagstillstånd för att våren 2015 få beta våroljeväxter med Neonikotenoiderna Elado FS 480 och Cruiser OSR eftersom det inte finns andra effektiva, ersättande betningsmedel eller metoder som skulle säkerställa effekten mot jordloppor.

Detta är en glädjande nyhet med tanke på intresset för nästa års odling av våroljeväxter. De utgör ett välkommet avbrott i ensidig spannmålsodling vilket klart framkom i angreppsnivåerna av svampsjukdomar i fjol!

Det är också bra att komma ihåg att oljeväxterna planeras omfattas av Bidraget för jordbruksgrödor som proteingrödor och att vi med dem har flera alternativ att fylla reglerna för förgröningstödets krav på odling av flera grödor, – diversifieringskravet!Kom dock ihåg att på fälten hålla 4-5 års uppehåll i oljeväxtodlandet för att minska riskerna för växtföljdssjukdomar!

Denna sida är uppdaterad den 16.12.2014 av Jan Grönholm, NSL