OBS! Angrepp av gulrost hittade i Amaretto i västra Nyland

Efter en lång, bävande väntan har så angreppen av gulrost i år nu nått västra Nyland! Angreppen har varit väntade eftersom gulrostangrepp förekommit i flera veckor på bl.a. Östgötaslätten i Sverige. Gulrost sprids med vindarna och eftersom de dominerande vindarna är sydvästliga så brukar de första angreppen ske just i västra Nyland. Vissa år har angreppen också stannat där.

För fem år sedan hade vi förra gången ett hotande angrepp av gulrost och då angreps främst vårvetesorterna Amaretto och Marble och höstvetesorten Magnifik. Man skall dock inte låta sig invaggas i falsk säkerhet eftersom svamparna muterar. Detta gör att man inte kan vara säker på vilka sorter som kommer att drabbas!

Gulrost är en mycket aggressiv svampsjukdom med snabb, vindburen spridning, oftast direkt även till flaggbladet varefter den gröna bladmassan mycket snabbt förstörs. Angreppen syns som, mellan bladnerverna förekommande, jämna rader av gul-orangefärgade, 0,5 – 1mm stora uppstående sporsamlingar som söndrat bladets yttersta genomskinliga hinna. Då de första angreppen syns så har de redan spritts i växten till större områden av bladen än vad som först är synligt varför en bekämpning av angripna skiften bör utföras omedelbart!!Bekämpning bör ske med en kombination av strobiluriner + lämplig blandningspartner.

 

Denna sida är uppdaterad den 1.7.2014 av Jan Grönholm, NSL