Obs!! Bara i vissa specialfall skall analyser av jordprov lämnas in till kommunen senast den 30.9.2015:

Bara om man förbundit sig till åtgärder som gäller hantering av avrinningsvatten eller flerårig miljövall skall man senast den 30.9.2015 lämna in markkarteringsanalyserna för berörda områden till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skriftligen. Obs! Inte elektroniskt! Analyskravet gäller således t.ex. inte skyddszoner, gröngödslingsvallar, grönträdor eller naturvårdsåkrar.

 

Åtgärden hantering av avrinningsvatten förutsätter också att du till kommunen lämnar in en karta över dräneringssystemet för det område där åtgärden genomförs.

 

Denna sida är uppdaterad den 9.9.2015 av Jan Grönholm, NSL