OBS! Det brådskar också om du vill göra basskiftesändringar!

Detta berör sammanslagning, delning och grundandet av nya skiften. Dessa bör göras inom april så att kommunens landsbygdsmyndigheter hinner behandla dem så att de finns färdiga vid huvudansökan i maj. Man planerar att huvudstödansökan skall kunna börja skickas in i Vipu-tjänsten fr.o.m. den 9.5.2016.

Sista datum för inlämnandet av huvudstödansökan är sedan den 15.6.2016. Man kan kolla in viktiga datum från Landsbygdsverkets, sedan den 20.4.2016 utskickade försändelse till alla gårdar.

 

Denna sida är uppdaterad den 27.4.2016 av Jan Grönholm, NSL