OBS!! Höjd varning för fritflugor och sniglar!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har förekomsten av fritflugor ökat i limfällorna! Liksom i fjol kan man nu igen lokalt i fällorna hitta rikligt med fritflugor per fälla per dygn så det gäller att noggrant observera sina höstsädsbroddar!

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla men lokalt överstiger antalet drastiskt denna gräns!

Om man har lagt ut gula limfällor så bör man ta med sig ett förstoringsglas som vapen då man beger sig på fritflugsjakt eftersom fritflugorna är små, bara 2-3 mm. Med hjälp av förstoringsglaset är det lättare att se den för fritflugor typiska blanksvarta kroppen bakom det tydligt avskilda huvudet med svagt rödskiftande ögon. Kom ihåg att genast efter bekämpningen sätta ut nya limfällor för att följa upp om åkern hålls fritflugsfri. I fällorna kan man hitta också andra flygfän ss. 3-4 mm långa ljusa stritar och spröda små Hessenmyggor.

Riskerna för skador av fritflugor är stora så länge temperaturen är > 12 – 15 grader och detta betyder att också senare sådd råg och även höstvete kan bli utsatta för skaderisker om vädret fortsätter att vara varmt!

Bekämpningen skall ske vid grödans 1-2 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3 blad.

Det betyder att vid fortsatt massförekomst kan det att komma att behövas flera bekämpningar speciellt om uppkomsten varit ojämn!

 

Sniglar: Om det finns rikligare med växtrester på ytan eller om förfrukten varit vall så är sannolikheten stor för att det finns hotande mängder sniglar!

 

Det finns alltså all orsak att försöka bearbeta höstsädsfälten så att ett rätt så fint bruk med bra inblandning av växtresterna fås för att begränsa sniglarnas möjligheter att efterhand avancera inåt i höstsädsfälten. Observera att sniglarna, speciellt om bruket blivit grovt eller om direktsådd görs, kan äta upp de spirande höstsädsplantorna redan under jord! Då tror man lätt att det har varit fråga om dålig grobarhet. Förekomsten av sniglar observeras bäst kvälls/nattetid och/eller genom att försiktigt lyfta på och räkna sniglar under utplacerade brädstumpar!

 

Vid rikligare förekomst kan sniglarna försöka bekämpas med mot dem verksamma bekämpningsmedel men den förebyggande bearbetningen är dock grundläggande!

 

Tidpunkten för att så råg börjar nästa vecka gå mot sitt slut men man kan rädda tätheten till en del genom att höja utsädesmängden med åtminstone 20 %!

 

 

Denna sida är uppdaterad den 6.9.2016 av Jan Grönholm, NSL