OBS! OBS! Tiden går och börjar efterhand sakta rinna ut! Har du redan gjort, och klarat av, din nättentamen för miljöersättning?

Det utbildningskrav som förutsätts för miljöersättningen balanserad användning av näringsämnen skall vara uppfyllt senast den 30.4.2017! OBS! Hittills torde bara drygt 60 % av jordbrukarna ha fyllt sin skyldighet!

 

Du kan numera, enligt senaste kontroll med landsbygdsmyndigheterna, bara uppfylla kravet med en nättentamen på Vipu.

 

Tenten omfattar 25 frågor och man måste ha minst 15 rätt. Tenten får vid behov göras om flera gånger! Det lönar sig att nu snarast försöka klara tenten på nätet!

Läs frågorna lugnt och sakta för i många frågor har man smugit in ett INTE på oväntad plats! Vid behov kan man gå tillbaka till första frågan och börja om och fundera igenom om man verkligen förstod frågorna rätt och att man sedan verkligen svarat rätt!

Skriv in alla dina uppgifter inklusive lägenhetssignum och kom ihåg att efter insändning printa ut sidan där det anges hur många rätt du fått, – det tar veckor-månader innan det syns på Vipun att du klarat tenten!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.3.2017 av Jan Grönholm, NSL