OBS! Tukes har i år igen nu beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly i nödsituation!

Tukes har den 3.7.2019 beviljat undantagstillstånd för bekämpning av Kålmal och Gammafly ”i nödsituation så att en mänd- och kvalitetsmässig skörd skall kunna tryggas”.

Frågan är ju sedan om det i år lyckas av andra skäl.

 

Undantagstillståndet gäller följande medel:

 

Turex 50 WP:

För bekämpning av Kålmal och gammafly i höst- och vår rybs och -raps samt för bekämpning av Gammafly i ärt, bondböna och kummin.

 

Decis Mega EW 50:

För bekämpning av Kålmal och Gammafly i höst- och vår rybs och -raps efter blomningen samt för bekämpning av gammafly i ärt.

 

Karate Zeon:

För bekämpning av Kålmal och Gammafly i höst- och vår rybs och -raps efter blomningen samt för bekämpning av gammafly i ärt.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 4.7. 2019 av Jan Grönholm, NSL