OBS! Varning för fritflugor i nu spirande höstsädsfält!

Fritflugor: Under de senaste dagarna har det lokalt förekommit mycket rikligt med fritflugor i utplacerade limfällor! Liksom under hösten 2016 kan man nu igen lokalt i fällorna hitta rikligt med fritflugor per fälla, t.om. > 100 st per dygn, så det gäller nu att noggrant observera sina höstsädsbroddar! Limfällor skall i nu rådande läge sättas ut i höstsädsfälten genast då brodden börjar komma upp! Limfällor torde finnas att köpa hos centralaffärerna eller kan beställas från bl.a. Biotus.

Gränsen för bekämpning av fritflugor är 5 st/dygn/fälla men lokalt överstiger antalet nu som sagt klart denna gräns!

Om man har lagt ut gula limfällor så bör man ta med sig ett förstoringsglas som vapen då man beger sig på fritflugsjakt eftersom fritflugorna är små, bara 2-3 mm. Med hjälp av förstoringsglaset är det lättare att se den för fritflugor typiska blanksvarta kroppen bakom det tydligt avskilda huvudet med svagt rödskiftande ögon. Kom ihåg att genast efter bekämpningen sätta ut nya limfällor för att följa upp om åkern hålls fritflugsfri. I fällorna kan man hitta också andra flygfän ss. 3-4 mm långa ljusa stritar och spröda små Hessenmyggor.

Riskerna för skador av fritflugor är stora så länge temperaturen är > 12 – 15 grader och detta betyder att också senare sådd råg och även höstvete kan bli utsatta för skaderisker om vädret fortsätter att vara varmt! Prognoserna framåt förutspår nu rätt varmt väder!

Bekämpningen av de omkringflygande, äggläggande fritflugorna skall ske vid grödans 1-2 bladstadie med tillräcklig dos pyretroider och riskerna är över först då grödan nått 3 blad.

Det betyder att vid fortsatt massförekomst kan det komma att behövas flera bekämpningar speciellt om uppkomsten varit ojämn! Av fritfluglarven skadade höstsädsplantor får ett speciellt utseende med försvagat/dött huvudskott och överdriven bestockning. Vid massförekomst kan dock hela plantan dö!

Följande medel är godkända för bekämpning av fritflugor:

–          Decis Mega                                                                              0,15 – 0,2   l/ha

–          Karate Zeon                                                                             0,075 – 0,1 l/ha

–          Kestac/Fastac                                                                           0,6 – 0,8    l/ha

–          Sumi Alpha                                                                                    0,4       l/ha.

 

Sniglar: Om det finns rikligare med växtrester på ytan eller om förfrukten varit vall så finns risken för att det, där rikliga regn fallit, kan finnas/komma hotande mängder sniglar.

– Det har fallit t.om. > 50 mm regn i lokala skurar under de senaste dagarna på Sällskapets område men rent allmänt taget är förhållandena på fälten ännu lite väl torra för sniglarna.

 

Det finns all orsak att försöka bearbeta höstsädsfälten så att ett rätt så fint bruk med bra inblandning av växtresterna fås för att begränsa sniglarnas möjligheter att efterhand avancera inåt i höstsädsfälten. Observera att sniglarna, speciellt om bruket blivit grovt eller om direktsådd görs, kan äta upp de spirande höstsädsplantorna redan under jord! Då tror man lätt att det har varit fråga om dålig grobarhet. Förekomsten av sniglar observeras bäst kvälls/nattetid och/eller genom att försiktigt lyfta på och räkna sniglar under utplacerade brädstumpar!

 

Vid rikligare förekomst kan sniglarna försöka bekämpas med mot dem verksamma bekämpningsmedel men den förebyggande bearbetningen är dock grundläggande!

 

Denna sida är uppdaterad den 28.8.2018 av Jan Grönholm, NSL