Observationer av ärtvecklarförekomst

Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 vid midsommartider igen satt ut feromonfällor i ärtfält i Ingå för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Fällorna i östra Nyland sattes ut idag.

I Ingå fanns det idag 21 och 33 st ärtvecklare i de två fällorna så bekämpningströskeln överstegs i båda fällorna direkt. Ärterna i Ingå är av sorten Eso och de är sådda den 22.5.

Ärterna i östra Nyland är av sorten Ingrid och de är sådda den 13.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per någondera fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Nästa gång görs observationerna på torsdag denna vecka.

Denna sida är uppdaterad den 24.6.2024 av Jan Grönholm, NSL