Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter ännu på Sällskapets område men bekämpningssäsongen går nu mot sitt slut.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de tillväxande baljorna.

Läget är nu lugnt på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 3 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 0 st i den andra. I östra Nyland fanns det 1 st ärtvecklare i den ena fällan och 0 st i den andra. OBS! bekämpning har inte utförts på någondera platsen!

Däremot finns det dock fortsättningsvis rikligt med ärtvecklare i fällor i Backgränd så att gränsen där nu har överskridits fem gånger!

Enligt prognoserna i Backgränd i västra Nyland och i Liljendal i Lovisa i östra Nyland tyder det på att bekämpning bör göras denna vecka i blomningens slutskede.

Nya observationer görs på måndagen men bekämpningssäsongen går mot sitt slut.

 

Denna sida är uppdaterad den 4.7. 2019 av Jan Grönholm, NSL