Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i västra Nyland i dag, fredag fanns det 2 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 0 st i den andra. I östra Nyland fanns det 3 st ärtvecklare i den ena fällan och 2 st i den andra.

Bekämpningströskeln har således inte ännu överskridits i någon fälla på någotdera området.

 

Denna sida är uppdaterad den 29.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL