Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är fortsättningsvis lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i västra Nyland i dag, tisdag, fanns det 0 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 0 st i den andra. I östra Nyland fanns det 0 st ärtvecklare i den ena fällan och 0 st i den andra. Ingen verksamhet över huvud taget men vädret har varit blåsigt och ostadigt.

Bekämpningströskeln har således inte ännu överskridits i någon fälla på någotdera området.

 

Denna sida är uppdaterad den 3.7. 2018 av Jan Grönholm, NSL