Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på observationsärtfältet i västra Nyland medan det fortsätter fullt kaos i östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 2 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 7 st i den andra. I östra Nyland fanns det 95 st ärtvecklare i den ena fällan och 117 st i den andra.

Bekämpningströskeln har således nu för andra gången mycket klart överskridits i fällorna i östra Nyland medan det ännu är lugnt i fällorna i Ingå.

OBS! Det har dock funnits rikligt med ärtvecklare i fällor i Backgränd så att gränsen där har överskridits! Ärtvecklarnas mest aktiva flygsäsong verkar nu vara inne. Förekomsten av ärtvecklare brukar vara rikligare på områden där man brukar odla ärter.

Nya observationer görs på torsdagen.

 

Denna sida är uppdaterad den 24.6. 2019 av Jan Grönholm, NSL