Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på observationsärtfältet i Ingå västra Nyland medan det ännu fortsätter fullt kaos i Liljendal i östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 2 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 1 st i den andra. I östra Nyland fanns det 127 st ärtvecklare i den ena fällan och 111 st i den andra.

Bekämpningströskeln har således nu för tredje gången mycket klart överskridits i fällorna i östra Nyland och i Backgränd, – antalet ärtvecklare har på dessa platser ännu varit på stigande medan det ännu är förvånansvärt lugnt i fällorna i Ingå.

OBS! Det finns dock fortsättningsvis rikligt med ärtvecklare i fällor i Backgränd så att gränsen också där har överskridits tre gånger! Ärtvecklarnas mest aktiva flygsäsong är nu inne. Förekomsten av ärtvecklare brukar vara rikligare på områden där man brukar odla ärter.

Enligt prognoserna i Backgränd i västra Nyland och i Liljendal i Lovisa i östra Nyland tyder det på att bekämpning bör göras mot nästa veckas slut i blomningens slutskede.

Nya observationer görs på måndagen.

 

Denna sida är uppdaterad den 27.6. 2019 av Jan Grönholm, NSL