Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de tillväxande baljorna.

Läget är fortsättningsvis lugnt på observationsärtfältet i Ingå i västra Nyland medan det ännu är full fart i Liljendal i östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 0 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 1 st i den andra. I östra Nyland fanns det 87 st ärtvecklare i den ena fällan och 88 st i den andra.

OBS! Det finns dock fortsättningsvis rikligt med ärtvecklare i fällor i Backgränd så att gränsen där har överskridits fyra gånger! Ärtvecklarnas mest aktiva flygsäsong är nu inne men de har minskat en del i Liljendal och Backgränd. Förekomsten av ärtvecklare brukar vara rikligare på områden där man brukar odla ärter.

Bekämpningströskeln har således nu för fjärde gången mycket klart överskridits i fällorna i östra Nyland och i Backgränd men antalet ärtvecklare har på dessa platser inte mera ökat medan det ännu fortsättningsvis är förvånansvärt lugnt i fällorna i Ingå.

Enligt prognoserna i Backgränd i västra Nyland och i Liljendal i Lovisa i östra Nyland tyder det på att bekämpning bör göras denna vecka i blomningens slutskede.

Nya observationer görs på torsdagen.

 

Denna sida är uppdaterad den 1.7. 2019 av Jan Grönholm, NSL