Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 24, den 16-17.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 24.6., är läget ännu lugnt på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 1 st respektive 4 st ärtvecklare i de två fällorna. Ärterna i Ingå är av sorten Rokka och de är sådda den 14.5.

 

I östra Nyland fanns det 1 st ärtvecklare i båda fällorna. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda den 14.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Nästa gång görs observationerna på måndag nästa vecka.

Lokalt förekommer det nu i ökande grad ärtbladlus i bestånden. Ärtbladlusen är ca 2-3 mm lång och svagt ljusgrön. Gränsen för bekämpning är 5 st per skott men de gömmer sig inne i toppskottets bladveck och för att kunna räkna dem bör man slå det avrivna toppskottet mot en utbredd handflata. Bekämpning sker med Pyretroider.

 

Denna sida är uppdaterad den 24.6. 2021 av Jan Grönholm, NSL