Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Dessutom lite om ärtbladlusen.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 25.6., är läget förändrat i Ingå i västra Nyland medan det ännu fortsätter lugnt på observationsärtfälten i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det i fälla nr 1: 2 st ärtvecklare och i fälla nr 2: 9 st. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda i slutet av april.

 

I östra Nyland fanns det 0 st ärtvecklare i den ena fällan och 2 st i den andra. Ärterna är också här av sorten Ingrid och de är sådda den 7.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Nästa gång görs observationerna på måndag nästa vecka.

 

Lokalt förekommer det en del ärtbladlus i bestånden. Ärtbladlusen är ca 2-3 mm lång och svagt ljusgrön. Gränsen för bekämpning är 5 st per skott men de gömmer sig inne i toppskottets bladveck och för att kunna räkna dem bör man slå det avrivna toppskottet mot en utbredd handflata.

 

Denna sida är uppdaterad den 25.6. 2020 av Jan Grönholm, NSL