Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var igen aktivt i Ingå.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I går, den 29.6., fortsatte läget aktivt i Ingå i västra Nyland medan det ännu fortsätter lugnt på observationsärtfälten i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i går fanns det i fälla nr 1: 0 st ärtvecklare och i fälla nr 2: 10 st. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda den 27.4.

 

I östra Nyland fanns det 0 st ärtvecklare i den ena fällan och 2 st i den andra. Ärterna är också här av sorten Ingrid och de är sådda den 7.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna i matärtsfält.

Läget i Ingå är nu det att gränsen på 10 st nästan överskreds på förra veckans torsdag, 9 st, medan den nu i går överskreds, 10 st. Det betyder att bekämpning av ärtvecklare bör göras i detta fält i slutet på blomningen efter ca en vecka.

Nästa gång görs observationerna på torsdag denna vecka.

 

Denna sida är uppdaterad den 30.6. 2020 av Jan Grönholm, NSL