Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var nu lugnt i västra men lite aktivare i östra Nyland.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 2.7., hade läget lugnat ned sig i Ingå i västra Nyland medan det nu var lite mera aktivt på observationsärtfälten i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det i fälla nr 1: 0 st ärtvecklare och i fälla nr 2: 1 st. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda den 27.4.

 

I östra Nyland fanns det nu 6 st ärtvecklare i den ena fällan och likaså 6 st i den andra. Ärterna är också här av sorten Ingrid och de är sådda den 7.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna i matärtsfält.

Läget i Ingå är nu det att gränsen på 10 st nästan överskreds på förra veckans torsdag, 9 st, medan den nu på måndagen överskreds, 10 st. Det betyder att bekämpning av ärtvecklare bör göras i detta fält i slutet på blomningen i nästa vecka eftersom Karita matärter växer på samma fält.

Nästa gång görs observationerna på måndag nästa vecka.

 

Denna sida är uppdaterad den 2.7. 2020 av Jan Grönholm, NSL