Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område. Läget var nu rätt så lugnt både i västra och i östra Nyland.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 6.7., var läget rätt så lugnt både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det i fälla nr 1: 6 st ärtvecklare och i fälla nr 2: 6 st. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda den 27.4.

I östra Nyland fanns det nu 2 st ärtvecklare i den ena fällan och 5 st i den andra. Ärterna är också här av sorten Ingrid och de är sådda den 7.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna i matärtsfält.

Läget i Ingå är nu det att gränsen på 10 st nästan överskreds på förrförra veckans torsdag, 9 st, medan den förra veckan på måndagen överskreds, 10 st. Under den senaste veckan har det dock fallit 80->100 mm regn vilket gör att åkrarna är rejält uppblötta. Bekämpning av ärtvecklare borde göras i detta fält mot slutet på blomningen denna vecka, om åkern bär, eftersom Karita matärter växer på samma fält. Det lönar sig dock inte att göra en försenad bekämpning med våld om inte åkern burit tidigare, – eventuell skada är då redan skedd.

Nästa gång görs observationerna på torsdag denna vecka.

Denna sida är uppdaterad den 6.7. 2020 av Jan Grönholm, NSL