Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område, – nu händer det både i västra och i östra Nyland!

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är nu aktivare även på ärtfältet i västra Nyland medan attacken fortgår i östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i dag, tisdag, fanns det 14 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 4 st i den andra. I östra Nyland fanns det igen rikligt med ärtvecklare nämligen 24 st ärtvecklare i den ena fällan och 20 st i den andra.

Bekämpningströskeln har således nu för första gången överskridits i västra Nyland och för andra gången i östra Nyland.

 

Denna sida är uppdaterad den 10.7. 2018 av Jan Grönholm, NSL