Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område, – nu händer det i östra Nyland!

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfältet i västra Nyland medan det råder full attack i östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i går, fredag, fanns det 5 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 2 st i den andra. I östra Nyland fanns det otroliga 45 st ärtvecklare i den ena fällan och 40 st i den andra.

Bekämpningströskeln har således nu för första gången överskridits i östra Nyland men inte ännu västra Nyland.

 

Denna sida är uppdaterad den 7.7. 2018 av Jan Grönholm, NSL