Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område, – nu händer det mindre i västra och mera i östra Nyland!

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget är lite aktivare även på ärtfältet i västra Nyland medan attacken fortgår för fullt i östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i dag, fredag, fanns det 2 st ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 6 st i den andra. I östra Nyland fanns det igen rikligt med ärtvecklare nämligen 36 st ärtvecklare i den ena fällan och 32 st i den andra.

Mera preciserat bör bekämpning ske 8-12 dygn efter att gränsen 10 st per fälla överskridits i någondera fällan två observationsgånger i rad.

I västra Nyland har inte gränsen ännu överskridits två gånger i rad medan den klart överskridits tre gånger i rad i östra Nyland! Bekämpning i östra Nyland, i bestånd som grott direkt, bör enligt våra observationer, i denna hetta utföras ungefär i mitten på nästa vecka. Detta kräver att beståndet är i slutet av blomningen så att man tar larverna när de kläckts och börjar krypa iväg mot baljorna.

 

Denna sida är uppdaterad den 13.7. 2018 av Jan Grönholm, NSL