Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor fortsätter på Sällskapets område.

Vi har under vecka 27 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra Nyland har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna nu överskridits fyra gånger börjande under vecka 28 vilket ger vid handen att en bekämpning av ärtvecklare i matärter här är motiverad senast i slutet av blomningen då larverna förflyttar sig till de nybildande baljorna.

Hittills har förekomsten av ärtvecklare i fällorna östra Nyland ännu överskridit gränsen bara en gång så vi följer med läget! Bestånden går nu mot slutet av blomningen på båda platserna.

Denna sida är uppdaterad den 23.7.2015 av Jan Grönholm, NSL