Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område även denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna, vilka görs på måndag och torsdag i västra och i östra Nyland, har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna fortsättningsvis inte överskridits i västra Nyland medan mängderna i östra Nyland på förra veckans måndag överskreds i båda fällorna. Antalet uppgick på måndagen i fällorna västra Nyland till 5 st och 2 st och till 19 och 23 st i östra Nyland.

Mängderna på torsdagen den 13.7.uppgick igen i västra Nyland till 0 st. i båda fällorna medan antalet i östra Nyland OBS! uppgick till 76 st. i den ena fällan och hela 84 st i den andra fällan!

Mängderna på måndagen uppgick i västra Nyland till 0 st. i den ena fällan och 2 st i den andra. Antalet i östra Nyland uppgick till 74 st. i den ena fällan och hela 101 st i den andra fällan!

 

Detta betyder att den ovan nämnda gränsen mycket klart på torsdagen den 13.7. överskridits för andra gången i östra Nyland vilket tyder på att bekämpning mot ärtvecklare där bör göras i matärtsodling 8-12 dygn efter det andra överskridandet beroende på temperaturen, i allmänhet som ovan nämnts, i blomningens slutskede när de kläckta larverna förflyttar sig till baljorna. 

 

Denna sida är uppdaterad den 18.7.2017 av Jan Grönholm, NSL