Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område även denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna, vilka görs på måndag och torsdag i västra och i östra Nyland, har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna fortsättningsvis inte överskridits i västra Nyland medan mängderna i östra Nyland på måndagen överskreds i båda fällorna. Antalet uppgick på måndagen i fällorna västra Nyland till 5 st och 2 st och till 19 och 23 st i östra Nyland.

Mängderna på torsdagen uppgick igen i västra Nyland till 0 st. i båda fällorna medan antalet i östra Nyland OBS! uppgick till 76 st. i den ena fällan och hela 84 st i den andra fällan!

Detta betyder att den ovan nämnda gränsen mycket klart överstigits i östra Nyland och tyder därför på att bekämpning mot ärtvecklare bör göras i matärtsodling efter 8-12 dygn beroende på temperaturen, i allmänhet som ovan nämnts, i blomningens slutskede när de kläckta larverna förflyttar sig till baljorna.

 

Denna sida är uppdaterad den 14.7.2017 av Jan Grönholm, NSL