Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område även under denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna, vilka görs på måndag och torsdag i västra och i östra Nyland, hade ännu i dag det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna fortsättningsvis inte överskridits. Antalet uppgick i båda fällorna västra Nyland till 0 st och till 8 och 7 st i östra Nyland.

Denna sida är uppdaterad den 3.7.2017 av Jan Grönholm, NSL