Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område även under denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna, vilka görs på måndag och torsdag i västra och i östra Nyland, har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna fortsättningsvis inte överskridits i västra Nyland medan mängderna i östra Nyland på måndagen överskreds i båda fällorna. Antalet uppgick på måndagen i fällorna västra Nyland till 5 st och 2 st och till 19 och 23 st i östra Nyland.

Mängderna idag uppgick igen i västra Nyland till 0 st i båda fällorna medan antalet i östra Nyland rapporteras i morgon.

Denna sida är uppdaterad den 13.7.2017 av Jan Grönholm, NSL