Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har fortsatt på Sällskapets område under denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra och östra Nyland i dag har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna fortsättningsvis ännu inte överskridits. Antalet uppgick i båda fällorna i både västra och i östra Nyland till 0 st.

Denna sida är uppdaterad den 22.6.2017 av Jan Grönholm, NSL