Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område.

Vi har under vecka 25, den 18.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 22.6., är läget ännu lugnt på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 0 st ärtvecklare i båda fällorna. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda i slutet av april.

 

I östra Nyland fanns det 0 st ärtvecklare i den ena fällan och 1 st i den andra. Ärterna är också här av sorten Ingrid och de är sådda den 7.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Nästa gång görs observationerna på torsdag denna vecka.

 

Denna sida är uppdaterad den 22.6. 2020 av Jan Grönholm, NSL