Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område.

Vi har under vecka 24, den 16-17.6., igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare.

I dag, den 21.6., är läget ännu lugnt på observationsärtfälten både i Ingå i västra Nyland och i Liljendal i östra Nyland. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det 1 st respektive 3 st ärtvecklare i de två fällorna. Ärterna i Ingå är av sorten Rokka och de är sådda den 14.5.

 

I östra Nyland fanns det 0 st ärtvecklare i båda fällorna. Ärterna är av sorten Ingrid och de är sådda den 14.5.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

Nästa gång görs observationerna på torsdag denna vecka.

Lokalt förekommer det en del ärtbladlus i bestånden. Ärtbladlusen är ca 2-3 mm lång och svagt ljusgrön. Gränsen för bekämpning är 5 st per skott men de gömmer sig inne i toppskottets bladveck och för att kunna räkna dem bör man slå det avrivna toppskottet mot en utbredd handflata.

 

Denna sida är uppdaterad den 21.6. 2021 av Jan Grönholm, NSL