Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område förra veckan.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar ännu rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i västra Nyland fanns det i dag en ärtvecklare i den ena fällan medan den andra fällan var tom. I östra Nyland fanns det 2 st ärtvecklare i den ena fällan och 7 st i den andra.

 

Denna sida är uppdaterad den 19.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL