Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under denna vecka.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Avläsningarna i västra och östra Nyland inleds i nästa vecka.

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL