Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under denna, – vecka 25.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på observationsärtfältet i västra Nyland medan det råder fullt kaos i, detta år tydligen insektrika, östra Nyland! Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det inga ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 1 st i den andra. I östra Nyland fanns det 47 st ärtvecklare i den ena fällan och 44 st i den andra.

Bekämpningströskeln har således nu för första gången klart överskridits i fällorna i östra Nyland medan det ännu är lugnt i fällorna i västra Nyland. Nya observationer görs på måndagen.

 

Denna sida är uppdaterad den 20.6. 2019 av Jan Grönholm, NSL