Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under denna vecka.

Vi har under vecka 25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra Nyland i dag har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna inte ännu överskridits medan antalet ärtvecklare klart överskred gränsen 10 st i östra Nyland i båda fällorna!

.

Denna sida är uppdaterad den 23.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL