Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under förra veckan.

vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra och östra Nyland i dag har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna inte ännu överskridits. Antalet uppgick i båda fällorna i västra Nyland till 0 st och i östra Nyland till 0 och 4 st.

Denna sida är uppdaterad den 19.6.2017 av Jan Grönholm, NSL