Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område under vecka 27.

Vi har under vecka 27 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Vid avläsningarna i västra Nyland har det kritiska antalet ärtvecklare i fällorna överskridits två gånger under vecka 28 vilket ger vid handen att en bekämpning av ärtvecklare i matärter här är motiverad under denna (v. 29) veckas slut/ i slutet av blomningen då larverna förflyttar sig till de nybildande baljorna. Hittills har förekomsten av ärtvecklare i fällorna östra Nyland ännu överskridit gränsen bara en gång så vi följer med läget! Bestånden blommar nu på båda platserna.

Denna sida är uppdaterad den 13.7.2015 av Jan Grönholm, NSL