Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område vecka 24, den 14.6.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i västra Nyland i dag fanns det inga ärtvecklare i den ena fällan medan det fanns 1 st i den andra. I östra Nyland fanns det 3 st ärtvecklare i den ena fällan och 3 st i den andra.

Bekämpningströskeln har således inte ännu överskridits i någon fälla på någotdera området.

 

Denna sida är uppdaterad den 26.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL