Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område vecka 24, den 14.6.

Vi har under vecka 24 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Läget verkar fortsättningsvis rätt så lugnt på ärtfälten. Vid avläsningen i västra Nyland fanns det på fredagen inga ärtvecklare i någondera fällan. I östra Nyland fanns det 1 st ärtvecklare i den ena fällan och 3 st i den andra.

 

Denna sida är uppdaterad den 25.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL