Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har inletts på Sällskapets område.

Vi har under denna vecka, vecka 25, igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende på rådande temperatur, efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning med Pyretrioder bör i allmänhet ske i slutet av blomningen när larverna förflyttar sig mot de spirande baljorna.

De första observationerna görs på måndag nästa vecka.

 

Denna sida är uppdaterad den 19.6. 2020 av Jan Grönholm, NSL