Observationerna av ärtvecklarförekomsten med hjälp av feromonfällor har nu avslutats.

Observationerna av ärtvecklare har nu avslutats för i år eftersom ärtbestånden slutat blomma. På ingendera platsen överstegs tröskeln 10 st i någondera fällan denna sista gång.

 

Denna sida är uppdaterad den 28.7.2017 av Jan Grönholm, NSL