Också senare sådda oljeväxtfält börjar nu efterhand bilda knoppar

Efter jakten på loppor och kålmalar gäller det ännu att orka följa med förekomsten av rapsbaggar i de senare sådda oljeväxtfälten! Kom ihåg att bekämpningströskeln är lägst i tidigt knoppstadium, dvs. en rapsbagge på varannan planta eftersom huvudskottets blomknoppar utvecklas då!

Om inte resistens mot Pyretroider har förekommit kan bekämpningen inledas med denna preparattyp. Om effekten är dålig bör man fortsätta bekämpningen med Neonikotinoid-, Indoxacarb- eller Pymetrozinpreparat. Dessa preparat får användas endast en gång per preparat  under säsongen!

 
Denna sida är uppdaterad den 14.6.2016 av Jan Grönholm, NSL